Plán technické pomoci ČNB na rok 2008

Bankovní rada ČNB dne 11. 10. 2007 projednala a schválila plán technické pomoci poskytované Českou národní bankou partnerským zahraničním centrálním bankám na rok 2008.

ČNB poskytuje technickou pomoc již sedmým rokem a je tak díky svému zaměření na tématické semináře a úzce specializované konzultace vyhledávanou institucí. Zahraniční účastníci oceňují jak zkušenosti ČNB z procesu transformace a začleňování do evropských a mezinárodních struktur, tak její orientaci na aplikaci poznatků současné ekonomie i nejlepších zahraničních zkušeností.

Pro rok 2008 je plánováno osm seminářů se zaměřením např. na problematiku cílování inflace, finanční stabilitu, platební systémy,  řízení lidských zdrojů a zkušenosti z fungování ČNB v rámci ESCB. Cílovou skupinou jsou centrální banky v transformujících se ekonomikách s perspektivou členství v EU, zemích bývalého Sovětského svazu a Balkánu. Aktivity ČNB v této oblasti jsou oboustranně přínosné. Experti ČNB se podílejí také na misích Mezinárodního měnového fondu a jiných mezinárodních organizací. Otevírají se i možnosti zapojení do společných projektů s jinými centrálními bankami financovaných z prostředků EU.

Program seminářů na rok 2008 bude obdobně jako v minulých letech zveřejněn na internetových stránkách ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB