Plán rozvoje informačních systémů ČNB na rok 2005

Bankovní rada ČNB dne 18.11.2004 projednala a schválila plán rozvoje informačních systémů ČNB na rok 2005.

Schválený plán obsahuje 15 projektů. Realizace projektů zajistí zejména další provozuschopnost informačního systému mezibankovního platebního styku, zpracování informací pro provádění obchodů na peněžních trzích a modernizaci systému platebního styku.

Celkové výdaje schváleného plánu jsou 68,799 mil. Kč. Při zajištění dodávek bude postupováno v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB