Personální změny ve vedení útvarů ČNB

Bankovní rada na jednání dne 30. května 2024 jmenovala Vladislava Jetenského ředitelem pobočky Praha v sekci peněžní a platebního styku. Nahradí tak Tomáše Milicha, který v dubnu letošního roku zemřel. Novým ředitelem samostatného odboru interního auditu se stane Pavel Zeman. Změny budou účinné od 1. června 2024.

Vladislav Jetenský

Vladislav Jetenský je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (Ing.). V rámci své kariéry pracoval v ČNB v letech 2001 až 2003 na pozici inspektora bankovního dohledu, poté působil ve společnosti ING na pozicích senior auditora, vedoucího interního auditu ČR/SR a vedoucího týmu finančního controllingu. Do ČNB se vrátil v roce 2017 a zastával zde pozici ředitele odboru dohledu a kontroly kapitálového trhu sekce dohledu nad finančním trhem II. Od roku 2021 je ředitelem samostatného odboru interního auditu.

Pavel Zeman

Pavel Zeman dokončil studium práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr.). Po studiích pracoval v Plzni nejprve na Okresním státním zastupitelství (do roku 2001) a poté na Krajském státním zastupitelství (do roku 2002). Od roku 2002 působil na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně jako státní zástupce Mezinárodního odboru (2002–2004), národní člen České republiky v Evropské jednotce pro justiční spolupráci (Eurojust; 2004–2010), nejvyšší státní zástupce (2011–2021) a státní zástupce Analytického a legislativního odboru (2021–2024). Ve své praxi se kromě jiného specializuje na oblast trestní odpovědnosti právnických osob, zejména pak zavádění účinnosti compliance systémů. V současné době pracuje jako poradce guvernéra.

Jakub Holas
ředitel odboru komunikace