Personální obsazení nových dohledových sekcí ČNB

Bankovní rada rozhodla na svém jednání dne  2. 3. 2006, že bude s účinností od 1. dubna 2006 jmenovat do funkce ředitele nové sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem nynějšího předsedu Komise pro cenné papíry Ing. Pavla Hollmanna, MBA. Zároveň rozhodla o vypsání výběrových řízení na pozice ředitele nové sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami a náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem.

Podmínky výběrových řízení, včetně kvalifikačních předpokladů, budou 7. března 2006 zveřejněny na internetových stránkách ČNB v části Aktuality.
                                                           

Ing. Pavel Hollmann, MBA (57) je absolventem fakulty strojní ČVUT v Praze a v roce 2000 získal MBA na Prague International Business School při VŠE v Praze. Je ženatý a má 3 děti.

Zaměstnání:

od 1. 10. 2004 předseda Komise pro cenné papíry
2004 poradce ministra financí
1993 - 2004 Burza cenných papírů Praha, a.s., od 1998 generální tajemník
1973 -1993 Poldi Kladno
2003 - dosud člen Akademické rady Vysoké školy finanční a správní, Praha

2002 - 2004 předseda burzovního výboru pro kotaci
2000 - 2004 zástupce burzy v pracovní komisi Evropské federace burz (FESE)
2000 - 2004 člen Burzovní komory Burzy cenných papírů, a.s.
1998 - 2004 předseda představenstva UNIVYC, a.s.
1998 - 1999 předseda představenstva ČEKIA, a.s.; informační agentura pro kapitálový trh
1997 - 1998 člen představenstva UNIVYC, a.s.
1996 - 1998 člen a později místopředseda burzovního výboru pro burzovní obchody
1996 - 1998 člen výboru pro vypořádání transakcí s cennými papíry

Odborné semináře a kurzy:

2001 Derivatives Product, Market and Financial Intermediaries, Commodity Futures Trading Commission, Chicago
1999 Issuers Disclosure Training Program, U.S. Securities Exchange Commission. Washington D.C.
1996 Institutional Investors Program, The Options Institute, Chicago
1996 Derivative Exchange Managemnt Program, Chicago Board Options Exchange
1996 International Institute for Securities Market Development, U.S. Securities Exchange Commission, Washington D.C.
1994 - 1996 semináře frankfurtské burzy pro Emerging Markets
1994 Stock Market Development, Tokyo Stock Exchange
1992 Managment Development Program for Czech and Slovak Executives, Georgetown University, Washington D.C.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB