Pamětní stříbrná mince připomene 100 let od založení Junáka

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci 200 Kč ke stému výročí od založení organizace Junák. Mince s vyobrazením skautských motivů bude v prodeji od 11. dubna 2012.

Na lícní straně pamětní dvousetkoruny je velký znak Junáka a skautů a nad ním znaky dalších skautských věkových kategorií – světlušek, vlčat, skautek a roverů a rangers. Rubová strana dvousetkoruny nese portrét zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka. Podobu mince navrhl akademický sochař Zbyněk Fojtů.

Česká národní banka vydá do oběhu celkem 20 200 kusů mince, z toho 12 200 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 8 000 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou, ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH.

Kořeny skautingu v českých zemích i samotný název spolku Junák jsou spojeny s osobou profesora Antonína Benjamina Svojsíka. Tento autor knihy Základy junáctví v roce 1912 uspořádal po vzoru zakladatele celosvětového skautingu Roberta Baden-Powella první český skautský tábor. Dnes má Junák - Svaz skautů a skautek na 45 tisíc členů ve více než 2 tisících oddílech po celé České republice.

Dvousetkoruna k výročí 100 let založení Junáka je třetí z letošních pěti emisí této nominální hodnoty. Vedle již vydaných mincí k výročí 400 let od úmrtí Rudolfa II. a 150 let od založení Sokola vydá ČNB pamětní dvousetkoruny, které připomenou 100 let od narození Kamila Lhotáka a 100 let od otevření Obecního domu v Praze.

Marek Petruš, mluvčí ČNB