Pamětní stříbrná mince ke 150. výročí založení Sokola

Česká národní banka připomene 150. výročí založení tělocvičného spolku Sokol vydáním pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 200 Kč. Dvousetkoruna nese na rubové straně hlavní heslo zakladatele Sokola Miroslava Tyrše „Tužme se“. V prodeji bude od 15. února 2012.

Na lícní straně mince je na pozadí dekoru zobrazujícího cvičence při sokolském sletu vyobrazen současný znak Sokola s českým lvem ve svém středu. Dekor s cvičenci se objevuje také na pozadí rubové strany mince spolu s motivem z prvního praporu od Josefa Mánesa, který zobrazuje sokola s Tyršovým heslem mezi křídly. Podobu mince navrhl Jaroslav Bejvl.

Česká národní banka vydá do oběhu celkem 20 200 kusů mince, z toho 12 200 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 8 000 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou, ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH.

Česká obec sokolská sdružuje příznivce sportu, pohybových aktivit a kulturní činnosti. U zrodu Sokola stál v únoru 1862 Miroslav Tyrš, který byl také vydavatelem časopisu Sokol a velitelem prvního sokolského sletu na pražském Střeleckém ostrově v roce 1882. Brzy po svém založení se stal Sokol nejsilnějším tělocvičným spolkem v českých zemích, v éře jeho zlatého věku v období první republiky byl jeho členem každý 15. československý občan. Nyní jsou sokolové sdruženi v zhruba 1 200 jednotách po celé České republice.

Dvousetkoruna k výročí 150 let založení Sokola je druhou z letošních pěti emisí této nominální hodnoty. Vedle již vydané mince k výročí 400 let od úmrtí Rudolfa II. to budou dvousetkoruny k výročí 100 let od založení Junáka, 100 let od narození Kamila Lhotáka a 100 let od otevření Obecního domu v Praze.

Marek Petruš, mluvčí ČNB