Pamětní mince k výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou 200 Kč minci, která připomene 450 let od narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, významného renesančního šlechtice. Mince je v prodeji od 11. června 2014.

Na líci pamětní dvousetkoruny je vyobrazen výřez titulní strany cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“, přes kterou je vyobrazen Kryštof Harant na velbloudu. Na rubové straně mince se nachází portrét Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Vpravo od portrétu je erb Kryštofa Haranta, který částečně zasahuje do límce. Podobu mince navrhl akademický malíř Vladimír Pavlica.

ČNB vydává do oběhu celkem 17 300 kusů mince, z toho 11 500 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 5 800 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou; ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl spisovatelem, diplomatem, válečníkem, cestovatelem i hudebníkem. Ve dvanácti letech odešel na přání svého otce do Innsbrucku, kde se stal pážetem na dvoře arciknížete Ferdinanda III. Tyrolského, kde si osvojil všestranné vzdělání, kromě jiného ovládal sedm jazyků. Z širokých aktivit Kryštofa Haranta z Polžic je dodnes ceněno jeho literární a hudební dílo. Do dějin literatury se Kryštof Harant zapsal svým cestopisem popisujícím pouť s Heřmanem Černínem z Chudenic, který poprvé vyšel v roce 1608.

Dvousetkoruna k výročí 450 let od narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic je po pamětní minci připomínající narození Bohumila Hrabala druhou z letošní pětice mincí této nominální hodnoty, které vydává Česká národní banka. Další emisí pamětní stříbrné dvousetkoruny roku 2014 bude mince k 100. výročí vzniku československých legií.

Marek Petruš
ředitel odboru komunikace a mluvčí ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci