Padělky českých bankovek většinou není těžké odhalit

V roce 2010 bylo na území České republiky zadrženo 4 986 padělků české měny v hodnotě přes 4,8 milionu korun. Nejčastěji se jednalo o falzifikáty nízké kvality, které by měli občané snadno rozpoznat. Jedna zadržená bankovka připadala v loňském roce na 70 200 kusů bankovek v oběhu, což je čtyřikrát méně než v zemích eurozóny.

Na pětistupňové škále bezpečnosti, která odpovídá známkování ve škole, lze většinu loni zadržených českých padělků (67 procent) ohodnotit stupněm čtyři, tedy jako méně zdařilé. Jako neumělé loni pracovníci zkušebny platidel ČNB vyhodnotili 26 procent odhalených padělků, a zařadili je tak na poslední stupeň škály.

Padělané bankovky a mince české měny vyšších stupňů nebezpečnosti se i v roce 2010 vyskytly jen v jednotkách kusů. Budou-li lidé při příjmu hotovosti věnovat základní pozornost ochranným prvkům, měli by padělky rozpoznat,“ uvedl člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek.

Nejčastějším objektem padělatelů byly v roce 2010 bankovky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč. Portrét Boženy Němcové nebo Františka Palackého nesla každá šestá zadržená bankovka. Podvodně vyrobené mince měly nejčastěji hodnotu 2, 5 a 20 Kč.

Jedna zadržená česká bankovka připadala loni na zhruba 70 200 kusů bankovek v oběhu. To je asi čtyřikrát méně než v eurozóně, kde je odhalen jeden falzifikát z každých 16 700 pravých eurobankovek.

Celkem bylo v roce 2010 na území České republiky zadrženo 6 529 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn za necelých 8 milionů korun. Z oběhu jich bylo zadrženo 5 304 kusů, Policie ČR zajistila 1 225 kusů. Pro srovnání, v roce 2009 bylo odhaleno 6 955 kusů padělků různých měn za více než 12 milionů korun. Mezi lidmi jich kolovalo 4 816, policie zajistila 2 139 falzifikátů.

Počet padělků zahraničních platidel se v roce 2010 snížil o 1 647 na celkem 1 543 kusů. Jejich hodnota činila téměř 2,95 milionu korun, což je o téměř 4,3 milionu méně než v roce 2009. Významně se snížil počet zadržených eurobankovek, a to z předloňských 2 766 na loňských 799 kusů, počet nepravých dolarových bankovek se naopak zvýšil o 394 na 611 kusů.

2010 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 3 690 1 212 4 902
Padělané bankovky EUR 787 12 799
Padělané bankovky USD 610 1 611
Padělané bankovky ostatní 76 0 76
Padělané mince CZK 56 0 56
Padělané mince ostatní 55 0 55
Pozměněné bankovky a mince CZK 28 0 28
Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 0 2
Celkem 5 304 1 225 6 529

 

2009 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 3 476 165 3 641
Padělané bankovky EUR 793 1 973 2 766
Padělané bankovky USD 216 1 217
Padělané bankovky ostatní 134 0 134
Padělané mince CZK 73 0 73
Padělané mince ostatní 69 0 69
Pozměněné bankovky a mince CZK 51 0 51
Pozměněné bankovky a mince ostatní 4 0 4
Celkem 4 816 2 139 6 955

Prezentace pro tiskovou konferenci (pdf, 656 kB)

Video z tiskové konference

 Marek Petruš, mluvčí ČNB