Oznámení bankám - podrobnosti ke změně frekvence provádění hlavních měnových operací

V souvislosti s rozhodnutím bankovní rady ČNB ze dne 23. března 2006 o snížení četnosti hlavních měnových operací na tři operace týdně s účinností od 4. května 2006 (viz. http://www.cnb.cz/cz/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2006/060323_menove_operace.html) oznamuje ČNB splatnosti hlavních měnových operací, které budou vyhlašovány v tzv. přechodném období od 20. dubna 2006 do 3. května 2006.

V tomto přechodném období budou hlavní měnové operace prováděny denně se splatnostmi od 13 do 15 dní tak, aby došlo k žádoucí koncentraci splatných repo operací na dny, kdy budou vyhlašovány repo operace podle nového schématu s nižší četností- viz tabulka níže.

Termíny splatností repo operací

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB