Oznámení České národní banky o změně způsobu vyhlašování kurzů devizového trhu od 2. 1. 2002

Česká národní banka stanovuje v současné době kurzy devizového trhu každý pracovní den s platností od následujícího pracovního dne. Tyto kurzy jsou zveřejňovány prostřednictvím informačních agentur a na internetových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).

S platností od 2.1.2002 připravuje Česká národní banka změnu v čase a způsobu stanovování a zveřejňování kurzů devizového trhu. Kurzy budou stanovovány vždy ve 14:15 s platností na aktuální den a bezprostředně poté budou zveřejněny stejným způsobem jako doposud. Česká národní banka nebude s platností od 2.1.2002 nadále stanovovat přepočítací poměry denominací eura. S jinými změnami v okruhu stanovovaných kurzů se prozatím nepočítá.

  • Kurzy devizového trhu zveřejněné dne 28.12.2001 a platné od 31.12.2001 budou publikovány ve stávající podobě
  • Dne 31.12.2001 se nebudou stanovovat ani zveřejňovat žádné kurzy devizového trhu
  • Kurzy devizového trhu stanovené dne 2.1.2002 ve 14:15 a platné od 2.1.2002 budou zveřejněny bezprostředně po jejich stanovení.

Kurzy devizového trhu slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely (ohodnocování závazků a pohledávek, daňová a celní řízení apod.). Pro operace s klienty uplatňují komerční banky své vlastní kurzy koruny vůči jednotlivým měnám v souladu se stávající praxí.

Alice Frišaufová
Tisková mluvčí ČNB