Oznámení České národní banky o změně způsobu vyhlašování kurzů devizového trhu a přepočítacích poměrů v souvislosti se zavedením jednotné evropské měny v Řecku od 1.1.2001

S platností od 1.1.2001 stanoví Rada Evropské unie pevný přepočítací koeficient, kterým bude zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou EUR a GRD. V souvislosti s přistoupením Řecka k eurozóně a zavedením jednotné evropské měny v Řecku od 1.1.2001 se změní způsob vyhlašování kurzů devizového trhu a přepočítacích poměrů. Měna GRD bude vyřazena z kurzů devizového trhu a do přepočítacích poměrů bude GRD zařazena jako nová denominace eura.

Při zveřejňování hodnot budou uplatňovány tyto pojmy:

  • Kurz devizového trhu - proměnná hodnota získaná z devizového trhu (např. 1 EUR = 35,450 CZK)
  • Přepočítací koeficient - neměnná hodnota mezi eurem a měnami členských zemí Evropské unie, které jsou součástí eurozóny, zafixovaná neodvolatelně Evropskou centrální bankou 31.12.1998 a schválená Radou EU 1.1.1999 (např. 1 EUR = 1,95583 DEM)
  • Přepočítací poměr - proměnná hodnota dopočtená vydělením kurzu devizového trhu EUR/CZK příslušným přepočítacím koeficientem (např. 1 DEM = 18.125 CZK)

Kurzy devizového trhu a přepočítací poměry platné od 29.12.2000, které budou vytvořeny 28.12.2000, budou publikovány ve stávající podobě.

Upravené kurzy devizového trhu a přepočítací poměry platné od 2.1.2001, které budou vytvořeny 29.12.2000, budou vypadat následovně:

Kurzy a přepočítací poměry

Platnost od 2.1.2001

Kurzy devizového trhu (16 údajů):

1 USD = XX.XXX CZK

1 EUR = XX.XXX CZK

(následují kurzy dalších 14 měn)

Přepočítací poměry (12 údajů)

přepočítací poměry nejsou kurzy devizového trhu

1 DEM = XX.XXX CZK

(dalších 10 přepočítacích poměrů + GRD)

Přepočítací poměr GRD bude doplněn po stanovení pevného přepočítacího koeficientu.

Stejnou formou budou zveřejňovány všechny následující kurzy devizového trhu a přepočítací poměry.

Kurzy devizového trhu slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely (ohodnocování závazků a pohledávek, daňových a celních řízení apod.). Pro operace s klienty mohou v souladu se stávající praxí komerční banky uplatňovat své kurzy koruny vůči jednotlivým měnám.

M. Tománek
Mluvčí ČNB