Oznámení České národní banky o změně struktury dekádní bilance ČNB od 1.1. 2009

Česká národní banka přistoupila počínaje lednem 2009 k dílčí úpravě struktury dekádní bilance, jejíž zveřejnění vyplývá z platného zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB (§ 48 odst. 5). Nová struktura dekádní bilance přibližuje uspořádání a detail vykazování údajům účetní závěrky ČNB a také obsahové náplni údajů zveřejňovaných v rámci Eurosystému. Nejpodstatnější věcnou změnou je rozšíření největších položek aktiv a pasiv tj. pohledávek vůči zahraničí a závazků vůči tuzemským bankám.

Bilance bude publikována v předběžně oznámených termínech a nově pouze v milionech Kč. Struktura bilance bude tak lépe dokumentovat plnění našich zákonných povinností, zejména zabezpečení emisní činnosti, měnové politiky a služeb pro stát.

 Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB