Oznámení České národní banky o změně struktury dekádní bilance ČNB od 1. 1. 2002

Česká národní banka podle § 48 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB: "zpracovává a poskytuje dekádně ke zveřejnění výkaz o své finanční pozici". Tato povinnost je realizována uvedením dekádní bilance na internetových stránkách České národní banky (www.cnb.cz) a jejím poskytováním všem významným tiskovým agenturám.

Uspořádání a obsahové vymezení položek a rozsah údajů ke zveřejnění není ČNB žádným právním předpisem určeno. Bylo stanoveno bankou tak, aby položky zveřejněné bilance ČNB byly srovnatelné s bilancemi centrálních bank. Současná struktura se tak více přibližuje k formátu bilance používaného pro zveřejnění v eurosystému.

V současné době (od první zveřejňované bilance za rok 2002) byla provedena změna ve vykazování emise oběživa. ČNB bude vykazovat emisi oběživa sníženou o zůstatek účtu pokladní hotovosti na pokladnách banky s tím, že samostatné vykazování Pokladny v aktivech bilance se ruší. Dále pak byl vypuštěn pasivech řádek Emitované tuzemské cenné papíry vzhledem k tomu, že počínaje rokem 1999 ČNB v souladu s mezinárodními účetními standardy vykazuje emitované cenné papíry kompenzovaně s odkoupenými cennými papíry. V návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech byly upraveny názvy řádků Běžné hospodaření státní pokladny, Ostatní pohledávky vůči státu a Ostatní závazky vůči státu.

Dosud byla bilance publikována tak, že kromě bilance aktuální byla uvedena i bilance minulá. Nově bude dekáda minulá nahrazena údajem "Rozdíl ve srovnání s minulou dekádou".

  • Bilance k 31.12.2001 je publikována ve struktuře roku 2001 a současně i v nové podobě.
  • Bilance k 31.01.2002 ve srovnání s koncem roku 2001 je již v upravené struktuře.
  • Údaje k 31.12.2001 jsou předběžné a dosud nebyly ověřeny vnějším auditorem.

Alice Frišaufová
Tisková mluvčí ČNB