Otázky a odpovědi k odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry společnosti AFIN BROKERS, a.s.

Proč ČNB odňala společnosti AFIN BROKERS, a.s. povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry?

ČNB na základě své vlastní dohledové činnosti identifikovala řadu závažných nedostatků v činnosti tohoto obchodníka. Šlo především o hrubé porušování pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům a nedostatečnou evidenci majetku zákazníků.

Co odnětí povolení k poskytování investičních služeb pro obchodníka s cennými papíry a jeho zákazníky znamená?

Obchodník s cennými papíry nesmí ode dne odnětí povolení poskytovat investiční služby a je povinen vydat zákazníkům zákaznický majetek. Jedná-li se o nebankovního obchodníka (jako v případě AFIN BROKERS, a.s.), může tento pouze vypořádávat své pohledávky a závazky z poskytnutých investičních služeb.

Co musím udělat, abych obdržel vypořádání?

Obchodník s cennými papíry je povinen vypořádat své pohledávky a závazky z poskytnutých investičních služeb i bez vyzvání. ČNB ovšem zákazníkům doporučuje obchodníka kontaktovat a domluvit se s ním na způsobu vypořádání závazků. Existuje totiž několik možností, jak obchodník může své pohledávky a závazky z poskytnutých investičních služeb vypořádat, např. uzavření otevřených pozic, převedení investičních nástrojů zákazníků k jinému obchodníkovi s cennými papíry, různé způsoby zaslání peněžních prostředků, a vypořádání by proto mělo být záležitostí dohody mezi obchodníkem a zákazníkem. Pro obchodníka platí, že i při vypořádání pohledávek a závazků z poskytnutých investičních služeb je povinen jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě v nejlepším zájmu zákazníků.

Vykonává ČNB nad společností, již odňala povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry stále dohled?

Ano, do vypořádání pohledávek a závazků z poskytnutých investičních služeb se společnost považuje za obchodníka s cennými papíry.

Mám prostřednictvím AFIN BROKERS, a.s. nakoupeny investiční nástroje na úvěr. Finanční prostředky na poskytnutí tohoto úvěru si AFIN BROKERS, a.s. opatřil u jiného obchodníka s cennými papíry (financující obchodník) a pohledávka financujícího obchodníka je zajištěna repo operací mezi mnou a financujícím obchodníkem. Může financující obchodník po uběhnutí lhůty repo operace otevřít novou repo operaci, aby má pozice zůstala otevřena?

Rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry se vztahuje na AFIN BROKERS, a.s. a poskytování investičních služeb financujícím obchodníkem se bezprostředně nedotýká. Odpověď na otázku záleží na skutečnosti, zda musí AFIN BROKERS, a.s. k obnovení (prodloužení) repo operace předat financujícímu obchodníkovi pokyn. Pokud je financující obchodník na základě smlouvy uzavřené s AFIN BROKERS, a.s. oprávněn repo operaci obnovit i bez obdržení pokynu, nemusí být zákazníkova úvěrová pozice uzavřena. Stále ovšem platí, že AFIN BROKERS, a.s. je povinen směřovat k vypořádání pohledávek a závazků z poskytnutých investičních služeb.

Na trhu poklesla cena investičního nástroje, který jsem nakoupil prostřednictvím AFIN BROKERS, a.s. na úvěr. Může AFIN BROKERS, a.s. přijmout mé finanční prostředky pro navýšení krytí poskytnutého úvěru?

Nikoliv. Činnost AFIN BROKERS, a.s. se musí ze zákona omezit pouze na vypořádání pohledávek a závazků z poskytnutých investičních služeb a přijetí dalších finančních prostředků proto není možné. Řešením je uzavřít pozici u AFIN BROKERS, a.s. a otevřít novou u jiného obchodníka s cennými papíry nebo otevřenou pozici k jinému obchodníkovi s cennými papíry převést.

 

Pavel Palivec
Samostatný odbor komunikace
ČNB