Osamostatnění odboru lidských zdrojů ČNB a nové rozdělení kompetencí členů bankovní rady

Odbor lidských zdrojů, který byl v České národní bance dosud součástí sekce kancelář, se od 1. září 2020 stane samostatným odborem lidských zdrojů. V souvislosti s tím dojde ke stejnému datu k částečnému přerozdělení útvarů, na které dohlížejí jednotliví členové bankovní rady.

Do kompetence guvernéra Jiřího Rusnoka budou i nadále patřit sekce kancelář a samostatný odbor interního auditu, k nimž od září přibude sekce správní.

Viceguvernér Marek Mora bude vedle sekce regulace a mezinárodní spolupráce nově dohlížet na sekci měnovou a nově vzniklý samostatný odbor lidských zdrojů.

Do portfolia člena bankovní rady Vojtěcha Bendy budou zařazeny sekce rozpočtu a účetnictví a samostatný odbor restrukturalizace. Sekce peněžní se přesune do portfolia člena bankovní rady Oldřicha Dědka, kde doplní sekci řízení rizik a podpory obchodů.

Beze změny zůstávají portfolia viceguvernéra Tomáše Nidetzkého a členů bankovní rady Tomáše Holuba a Aleše Michla. Tomáš Nidetzký bude pokračovat v roli dohlížejícího sekce dohledu nad finančním trhem, sekce dohledu nad finančním trhem II a sekce finanční stability. Do kompetence Tomáše Holuba budou i nadále spadat sekce licenčních a sankčních řízení a sekce bankovních obchodů, zatímco na sekci statistiky a datové podpory a sekci informatiky bude i v dalším období dohlížet Aleš Michl.

Ředitelem nově vzniklého samostatného odboru lidských zdrojů bankovní rada jmenovala Tomáše Trtka, který stojí v čele odboru lidských zdrojů sekce kancelář od roku 2018 a který dosud zastával také pozici náměstka ředitelky sekce kancelář. Náměstkem ředitelky sekce kancelář proto bankovní rada rovněž s účinností od 1. září jmenovala dosavadního ředitele odboru legislativního a právního Jana Spiryta, kterého současně i nadále pověřila řízením tohoto odboru.

Tomáš Trtek Ing. Tomáš Trtek je absolventem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V ČNB působí od roku 2009. Do svého nástupu do čela odboru lidských zdrojů sekce kancelář zastával v letech 2013–2018  pozici náměstka ředitele pobočky Praha, kde měl na starost správu zásob peněz.

Jan Spiryt Mgr. Jan Spiryt je v ČNB zaměstnán od roku 2002. V roce 2019 byl jmenován ředitelem odboru legislativního a právního sekce kancelář. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přešel do této sekce ze sekce bankovních obchodů, kde od roku 2006 vedl referát speciálních pohledávek a závazků.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB od 1. 9. 2020
 • Jiří Rusnok, guvernér
  • sekce kancelář
  • sekce správní
  • samostatný odbor interního auditu
 • Marek Mora, viceguvernér
  • sekce měnová
  • sekce regulace a mezinárodní spolupráce
  • samostatný odbor lidských zdrojů
 • Tomáš Nidetzký, viceguvernér
  • sekce dohledu nad finančním trhem
  • sekce dohledu nad finančním trhem II
  • sekce finanční stability
 • Vojtěch Benda
  • sekce rozpočtu a účetnictví
  • samostatný odbor restrukturalizace
 • Oldřich Dědek
  • sekce peněžní
  • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • Tomáš Holub
  • sekce bankovních obchodů
  • sekce licenčních a sankčních řízení
 • Aleš Michl
  • sekce informatiky
  • sekce statistiky a datové podpory

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB