Organizační změny v sekci dohledu nad finančním trhem II od 1. 1. 2022

Bankovní rada ČNB rozhodla o rozdělení odboru dohledu a kontroly kapitálového trhu v sekci dohledu nad finančním trhem II na dva nové odbory, a to s účinností od 1. ledna 2022.

Odbor dohledu a kontroly obchodníků s cennými papíry – odbor bude mít na starosti dohled v oblasti obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankou, a nově také dohled nad poskytovateli skupinového financování (crowdfunding). Do doby jmenování nového ředitele je vedením odboru dočasně pověřena Ing. Hana Novotná.

Odbor dohledu a kontroly fondového investování – odbor bude mít na starosti dohled v oblasti investičních společností a samosprávných investičních fondů, dohled nad nebankovními depozitáři, a také nové agendy v oblasti fondového investování jako jsou např. poskytovatelé panevropského penzijního spoření (PEPP). Do doby jmenování nového ředitele je vedením odboru dočasně pověřena Ing. Michaela Žáčková.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace ČNB a mluvčí ČNB