Organizační změny v pobočkách ČNB

Bankovní rada na svém jednání dne 26. 2. 2004 schválila organizační změny, týkající se omezení správy zásob peněz ve vztahu ke komerčním bankám v pobočkách ČNB České Budějovice a Ústí nad Labem a soustředění zpracování devizové statistiky do jediné pobočky ČNB Ústí nad Labem. Uvedené organizační změny budou účinné od 1. 7. 2004. Nová působnost poboček ČNB bude zveřejněna ve Věstníku ČNB a zároveň veřejnost podrobněji informována na internetových stránkách ČNB v termínu blízkém nabytí účinnosti. Uvedené změny se žádným způsobem nedotknou ostatních služeb poskytovaných ČNB klientům.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB