Organizační změny ČNB v dohledu nad finančním trhem

Bankovní rada České národní banky rozhodla na svém jednání dne 26. ledna s účinností od 1. března o přejmenování sekce dohledu II na sekci dohledu nad finančním trhem II. Dále rozhodla o novém organizačním uspořádání této sekce, včetně personálního posílení, a o změnách v oblasti výkonu některých dohledových činností. Cílem těchto změn je především zefektivnění výkonu dohledových činností a posílení dohledu v souvislosti s novou legislativou. 

Sekce dohledu nad finančním trhem II bude mít nově pět odborů, což je o dva více než doposud:

  • odbor dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů,
  • odbor dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků,
  • odbor dohledu nad distribucí finančních produktů,
  • odbor kontroly distribuce finančních produktů,
  • odbor dohledu a kontroly kapitálového trhu.

V souvislosti s výše uvedeným se přesouvají některé kompetence mezi sekcí dohledu nad finančním trhem a sekcí dohledu nad finančním trhem II. Výsledným stavem bude takové uspořádání, ve kterém každá z těchto sekcí bude dohlížet na dodržování povinností dle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u subjektů, nad nimiž vykonává dohled. V rámci uvedených změn dochází v sekci dohledu nad finančním trhem II také ke sjednocení dohledu nad investičními společnostmi a fondy.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB