Opatření ČNB o provádění dohledu na konsolidovaném základě

Bankovní rada na svém dnešním zasedání schválila Opatření ČNB o provádění dohledu na konsolidovaném základě. Nový předpis ukládá komerčním bankám do 30. 9. oznámit ČNB své dceřinné a jinak přidružené společnosti, které tvoří spolu s bankou tzv. konsolidační celek. Do propočtu kapitálové přiměřenosti bank pak bude zahrnováno i riziko, plynoucí pro banky z činnosti těchto přidružených společností. První údaje budou banky vykazovat podle stavu k 31.12.1999. Nový předpis byl připraven v součinnosti s komerčními bankami a směřuje k uplatnění standardů Evropské Unie.

ČNB - M. Švehla