Odpověď guvernéra ČNB M. Singera na otevřený dopis Hospodářské komoře Ústí nad Labem