Odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pobočce společnosti Elvia Reiseversicherungs

Česká národní banka ve správním řízení na vlastní žádost odňala pobočce společnosti Elvia Reiseversicherungs - Gesellschaft AG, se sídlem Hertistrasse 2, CH - 8304 Wallisellen, Švýcarsko povolení k provozování pojišťovací činnosti na území ČR pro odvětví č. 10 uvedené v části B Přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. Vydané Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.12.2006. Povolení k provozování pojišťovací činnosti v odvětvích č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 a 18 neživotních pojištění zůstává beze změny.

 V příloze této tiskové zprávy uvádíme pro informaci text Přílohy č. 1 k  zákonu o pojišťovnictví (pdf, 44 kB) .

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB