Odejmutí povolení záložně UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo

Česká národní banka odejmula družstvu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem byly přetrvávající nedostatky v podnikání této družstevní záložny, které významně a negativně ovlivňovaly její bezpečnost a stabilitu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. března 2012.

Záložna UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo dlouhodobě porušovala limity angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes opakovaná upozornění ČNB. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům ČNB shledala odnětí povolení za jediné možné a efektivní řešení, které zabrání dalšímu porušování právních předpisů a uzavírání nevýhodných smluv ze strany záložny, a tím i ohrožování majetku jejích členů.

Podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech se družstvu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo odnímá 8. března 2012 (tj. dnem nabytí právní moci rozhodnutí ČNB) povolení působit jako družstevní záložna. Počínaje tímto dnem nesmí záložna UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

ČNB členům družstva UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo doporučuje vyčkat na jmenování likvidátora, který posoudí aktuální situaci a určí postup likvidace. Likvidátora na návrh centrální banky jmenuje soud.

 

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB