Odejmutí povolení Vojenské družstevní záložně

Česká národní banka odejmula Vojenské družstevní záložně povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem byly přetrvávající závažné nedostatky v podnikání této družstevní záložny.

Vojenská družstevní záložna nebyla dlouhodobě schopna plnit zákonem stanovené minimální požadavky na kapitálové vybavení, což ohrožovalo její finanční stabilitu a zájmy jejích vkladatelů. Vedle toho byla zjištěna i četná pochybení, jako překračování limitů úvěrové angažovanosti nebo nedostatky v řídicím a kontrolním systému.

Vojenská družstevní záložna vykazovala ke konci října 2010 objem klientských vkladů 137 milionů korun a celkovou bilanční sumu zhruba 165 milionů korun. Podle výše objemu klientských vkladů činil podíl Vojenské družstevní záložny na trhu družstevních záložen 0,8 procenta.

Naposledy ČNB odejmula povolení k činnosti v sektoru družstevních záložen Úvěrnímu družstvu PDW, Praha v březnu 2010. Důvodem byly rovněž závažné nedostatky v činnosti.

Celý sektor družstevních záložen měl na konci letošního třetího čtvrtletí bilanční sumu převyšující 18,4 miliardy korun. K dnešnímu dni má platnou licenci 14 družstevních záložen.


Tomáš Zimmermann
Odbor komunikace