Odbor restrukturalizace v sekci bankovních obchodů a restrukturalizace povede Tomáš Kahoun

Náměstkem ředitele sekce pověřeným řízením odboru restrukturalizace v sekci bankovních obchodů a restrukturalizace České národní banky je od 15. srpna 2023 Tomáš Kahoun. Rozhodla o tom 10. srpna 2023 bankovní rada ČNB.

Tomáš Kahoun vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2018 získal titul MSc. na University of London v rámci mezinárodního vzdělávacího programu v oboru účetnictví. Je také členem komory ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Po studiích zahájil profesní dráhu v ČNB jako inspektor bankovního dohledu na dálku se zaměřením na velké domácí systémově významné bankovní skupiny. V letech 2005 – 2015 pracoval v soukromém sektoru na významných pozicích v interním auditu a řízení rizik. V roce 2015 nastoupil zpět do ČNB do samostatného odboru restrukturalizace jako vedoucí referátu.

Ve své nové pozici bude Tomáš Kahoun odpovídat za metodické vedení odboru, financování a přípravu plánů pro řešení krize pro banky a pojišťovny.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace