Odbor měnové politiky a fiskálních analýz vede nově Zdeněk Pikhart

Ředitelem odboru měnové politiky a fiskálních analýz v sekci měnové se od 1. října 2023 stává Zdeněk Pikhart. Na základě výsledků výběrového řízení o jeho jmenování rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 27. července 2023.

Zdeněk Pikhart absolvoval magisterské i doktorské studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Už během studia se zaměřil na oblast makroekonomie a hospodářské politiky. Profesní dráhu zahájil na Ministerstvu financí České republiky v odboru Hospodářská politika, ve kterém doposud pracoval na pozici vedoucího oddělení Makroekonomické analýzy.

Na ministerstvu byl spoluzodpovědný za tvorbu Makroekonomické predikce, státního závěrečného účtu státního rozpočtu a dalších dokumentů, ke kterým patří i pravidelně publikované Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou, které připravuje ministerstvo ve spolupráci s ČNB.

Zdeněk Pikhart je autorem více než dvou desítek vědeckých článků v recenzovaných časopisech především v oblasti fiskální, měnové a makroobezřetnostní politiky.

Odbor měnové politiky a fiskálních analýz je součástí sekce měnové ČNB. V jeho působnosti je mimo jiné zpracování analýz na podporu pravidelného měnověpolitického cyklu ČNB, příprava Zpráv o měnové politice a měnověpolitických doporučení pro bankovní radu, příprava a zpracování analýz v oblasti měnového vývoje a transmise měnové politiky, veřejných financí a fiskální politiky, interakce měnové politiky s makro obezřetnostní politikou v rámci ČNB i s hospodářskou politikou vlády nebo koordinace a zpracování materiálů zaměřených na členství České republiky v eurozóně.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace