Odbor makroobezřetnostních analýz v sekci finanční stability povede Miroslav Plašil

Ředitelem odboru makroobezřetnostních analýz České národní banky se od 1. ledna 2023 stal Miroslav Plašil, dosavadní zástupce ředitele odboru. O jeho jmenování rozhodla bankovní rada ČNB na jednání 15. prosince 2022.

Miroslav Plašil absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze – obor ekonometrie a operační výzkum a obor statistika. Do České národní banky nastoupil v roce 2005 na pozici experta statistiky, kde pracoval mimo jiné na zavádění a rozvoji statistiky čtvrtletních finančních účtů v ČNB. Od roku 2011 působí v centrální bance jako analytik. V letech 2015–2017 byl poradcem člena bankovní rady. Od roku 2018 je současně pověřen řízením referátu reálné ekonomiky a od roku 2019 vykonává funkci zástupce ředitele odboru.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace