Odbor makroekonomických statistik v sekci statistiky a datové podpory povede Václav Rybáček

Ředitelem odboru makroekonomických statistik České národní banky se od 1. dubna 2023 stal Václav Rybáček. O jeho jmenování rozhodla bankovní rada ČNB na jednání 26. ledna 2023. Současný ředitel odboru Rudolf Olšovský odešel k 31. březnu 2023 do starobního důchodu.

Václav Rybáček absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze – obor hospodářská politika a správa a obor hospodářská politika. V roce 2020 byl jmenován docentem v oboru statistika v habilitačním řízení na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. V letech 2004–2020 pracoval na Českém statistickém úřadě nejdřív jako odborný pracovník, pak jako vedoucí oddělení a nakonec jako ředitel odboru a ředitel sekce. Poté krátce působil v Eurostatu. Po svém nástupu do ČNB do sekce statistiky a datové podpory v roce 2021 se stal hlavním expertem v oblasti statistiky, jeho hlavní pracovní náplní bylo sestavování statistiky vybraných položek finančních účtů, sestavování čtvrtletních finančních účtů a harmonizace statistiky s ČSÚ. Od února 2022 byl pověřen řízením referátu finančních účtů a vládní statistiky.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace