Ocenění pro ekonomy ČNB

Ekonomové České národní banky získali prestižní ceny. Vítězkou Ceny profesora Františka Vencovského se stala Volha Audzei. V soutěži Mladý ekonom pak zaujal první místo Jakub Matějů.

Mgr. Volha Audzei, M.A. zvítězila s prací „Information Acquisition and Excessive Risk: Impact of Policy Rate and Market Volatility“ („Získávání informací a nadměrné riziko: role úrokových sazeb a volatility na trzích“). Autorka se zabývá problémem podstupování rizika finančními agenty. Volha Audzei pracuje v ČNB v samostatném odboru ekonomického výzkumu.

Vítězný PhDr. Jakub Matějů, M.A. působí v sekci měnové ČNB. Jeho soutěžní práce „Limited Liability, Asset Price Bubbles and the Credit Cycle: The Role of Monetary Policy“ („Cenové bubliny a úvěrový cyklus v prostředí omezeného ručení – role měnové politiky“) se zabývá vznikem cenových bublin v modelech všeobecné rovnováhy. Jakub Matějů kromě toho obsadil 3. místo v Ceně profesora Františka Vencovského s prací „How Does Expansive Monetary Policy Induce the Build-up of Asset Price Bubbles“ („Jak může uvolněná měnová přispět k růstu bublin v cenách aktiv“).

Soutěž o Cenu profesora Františka Vencovského pro ekonomy do 35 let pořádá Vysoká škola finanční a správní. Výsledky pátého ročníku byly vyhlášeny 27. listopadu 2015 při příležitosti mezinárodní vědecké konference „Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?”.

Soutěž Mladý ekonom České společnosti ekonomické je určena pro občany do 30 let. Vítěze 22. ročníku vyhlásila ČSE na svém valném shromáždění 26. listopadu 2015.

 

 

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB