Ocenění pro ekonomku ČNB

Ekonomka České národní banky Dominika Kolcunová získala prestižní Cenu Karla Engliše, udělovanou Českou společností ekonomickou.

Dominika Kolcunová zvítězila s prací „Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank’s Policy Rate“ (Odhad efektivní dolní hranice měnověpolitické úrokové sazby ČNB). Autorka ve své práci hledá úroveň měnověpolitické sazby ČNB, pod kterou by byla držba hotovosti výhodnější než vklady s negativním výnosem, a to na základě nákladů na uskladnění a pojištění hotovosti, nákladů na ztrátu pohodlnosti a přímých nákladů ovlivňujících ziskovost bank. Dominika Kolcunová pracuje v ČNB v samostatném odboru finanční stability a je studentkou doktorského programu na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity.

Cena je udělována každoročně mladým ekonomům do 30 let za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Cena byla slavnostně předána na Valném shromáždění České společnosti ekonomické, které se konalo 30. listopadu 2017.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB