Obraty na peněžním trhu v týdnu od 20. do 24. dubna 2015

V týdnu od 20. do 24. dubna 2015 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna vzrostl z 38,6 mld. Kč na 44,7 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 15 procent) O/N operací s nerezidenty. Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98,3 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 90,9 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období výrazný nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 10,2 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti lednu poklesl o 27 procent. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.