Obraty na peněžním trhu v týdnu od 20. do 24. července 2015

V týdnu od 20. do 24. července 2015 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna vzrostl ze 44,7 mld. Kč na 67,2 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 58 procent) O/N operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 96 procent. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností do jednoho týdne (99,5 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 95 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil na 3,5 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti dubnu vzrostl o 18 procent. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.