Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. října 2015

V týdnu od 19. do 23. října 2015 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z července vzrostl ze 67,2 mld. Kč na 88,6 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 35 procent) O/N operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 95 procent. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností do jednoho týdne (99 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 96 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil na 1 procento.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti červenci poklesl o 55 procent. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.