Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. ledna 2015

V týdnu od 19. do 23. ledna 2015 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2014 téměř nezměnil (38,6 mld oproti 38,7 mld. Kč). Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97,8 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 92,2 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil na 1,5 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti říjnu 2014 vzrostl o 19 procent. Objem operací FRA (Forward Rate Agreement) vzrostl (objem 600M) proti minulému období, kdy byl zaznamenán nulový obrat.