Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. dubna 2016

V týdnu od 18. do 22. dubna 2016 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2016 poklesl z 97 mld. Kč na 69.8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 34 procent) O/N operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 90 procent. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností do jednoho týdne (95 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 91 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 1,4 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti lednu poklesl o 27 procent. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.