Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. července 2016

V týdnu od 18. do 22. července 2016 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2016 vzrostl z 69,8 mld. Kč na 90,03 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 25 procent) O/N operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 87 procenta. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností do jednoho týdne (97 procent) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 90 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil na 1 procento.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti dubnu vzrostl o 15 procent. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.