Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 21. dubna 2017

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2017 se snížil ze 144,68 mld. Kč na 126,51 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 11 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl nicméně 99,7 procenta. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 75,8 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období velký nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 9,5 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti lednu snížil o 44 procent díky poklesu operací s neresidenty. Objem operací FRA (Forward Rate Agreement) vzrostl (objem 1250M) proti minulému období, kdy byl zaznamenán nulový obrat.