Obraty na peněžním trhu v týdnu od 17. do 21. října 2016

V týdnu od 17. do 21. října 2016 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2016 vzrostl z 90,03 mld. Kč na 110,97 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 33 procent) O/N operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 93,5 procenta. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností do jednoho týdne (97,5 procent) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 94 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil na 0,6 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti červenci vzrostl o 65 procent díky nárůstu operací s neresidenty. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.