Obraty na peněžním trhu v týdnu od 17. do 21. července 2017

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2017 se snížil ze 126,51 mld. Kč na 122,87 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 9 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 93,7 procenta. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 72 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období pokles a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 7,1 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti dubnu snížil o 7 procent díky poklesu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.