Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. ledna 2017

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2016 vzrostl ze 110,97 mld. Kč na 144,677 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem (o 29 procenta) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 98,3 procenta. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 85,3 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 3 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti říjnu vzrostl o 39 procent díky nárůstu operací s nerezidenty. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.