Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. dubna 2018

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2018 se snížil ze 63,64 mld. Kč na 54,91 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 15,7 procenta) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 91 procent. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 77 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období mírný pokles a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 36,7 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti lednu zvýšil o 19 procent díky nárůstu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.