Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. ledna 2018

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2017 se snížil ze 103,93 mld. Kč na 63,64 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 41 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Z hlediska maturity dominovaly depozitním operacím ty se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 76 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období opět nárůst a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 36,4 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti říjnu snížil o 40 procent díky poklesu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány.