Obraty na peněžním trhu v týdnu od 13. do 17. října 2014

V týdnu od 13. do 17. října 2014 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2014 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl ze 48,8 mld. Kč na 38,7 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem objemu (o 29 procent) operací s nerezidenty se splatností do 1 týdne. Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97,5 procenta) a především O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 84,5 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil na 2 procenta.

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) proti červenci 2014 poklesl o 40 procent. Operace FRA (Forward Rate Agreement) nebyly v daném období obchodovány.