Obraty na peněžním trhu v týdnu od 7.4.2003 do 11.4.2003

Průzkum průměrných denních obratů na peněžních trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu.

Výsledky posledního průzkumu, který se konal v týdnu od 7.4.2003 do 11.4.2003, poukazují zejména na zastavení poklesu celkového obratu na peněžních trzích. V dubnu 2002 poklesl celkový obrat oproti minulému období o 25,4 % v říjnu 2002 pak o dalších 7,5 % na 44.889 mil. CZK. V posledním průzkumu dosáhl průměrný obrat srovnatelné hodnoty 44.856 mil. CZK.

Oproti říjnu 2002 zaznamenaly největší pokles repo obchody, a to z 498 mil. CZK na 149 mil. CZK. Naopak výrazný nárůst 33,3 % je patrný na depozitech se splatností větší než tři měsíce (z 1.005 mil. CZK na 1.340 mil. CZK). Celkově zaznamenaly nárůst obchody s nerezidenty, naopak u obchodů s rezidenty je patrný pokles.

Z průzkumu dále vyplývá, že banky nevyužívají repo obchody se splatností větší než tři měsíce.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB