Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. října 2020

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z července snížil z 38,7 mld. Kč na 32 mld. Kč, což bylo způsobeno snížením (o 24 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 86 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Obrat repo operací byl téměř totožný jako v minulém období a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 45 procent.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti červenci snížil o 37 procent zejména díky poklesu obchodů s neresidenty, když jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 88 procent. Obrat obchodů FRA (Forward Rate Agreement) byl totožný jako v minulém období a byl zaznamenán pouze s neresidenty.