Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. dubna 2021

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna snížil z 63 mld. Kč na 28,1 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména snížením (o 59 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl téměř 89 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Obrat repo operací proti minulému období poklesl o 43 % a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 30 procent.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti lednu zvýšil na více než dvojnásobek zejména díky nárůstu obchodů s neresidenty, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 93 procent. Obrat obchodů FRA (Forward Rate Agreement) se výrazně snížil zejména díky poklesu obchodů s nerezidenty.