Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18.10.2004 do 22.10.2004

V týdnu od 18. října do 22. října 2004 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum provádí Česká národní banka dvakrát ročně a účastní se ho všechny domácí banky obchodující na českém peněžním trhu.

Oproti hodnotám z října 2003 a dubna 2004 (48,6 mld.) průměrný denní obrat na peněžním trhu poklesl na 44,6 mld. a dosáhl tak minimální hodnoty od roku 1999. Z jednotlivých instrumentů zaznamenaly nejvýznamnější pokles depozitní operace se splatností do tří měsíců s nerezidenty, jejichž objem klesl o 30 %.

Naopak objem těchto operací s rezidenty vzrostl o 20 %. Celkově depozita se splatností do tří měsíců dominují peněžnímu trhu a na celkovém obratu se podílejí z 97 %. Ostatní instrumenty se pak téměř nevyužívají. Nízký zůstává zejména objem repo obchodů (44 mil. CZK), přičemž nejsou uzavírány žádné repo obchody s nerezidenty a repo obchody se splatností delší než 3 měsíce.