Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. ledna 2012

V týdnu od 16. do 20. ledna 2012 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2011 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 67,5 mld. Kč na 57,6 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností do jednoho týdne s neresidenty.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97,8 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 82 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil ze 3,7 na 7,3 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) byly téměř stejné jako v říjnu 2011 (nárůst o 2 procenta). FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly v porovnání s minulým průzkumem nárůst o 88 procent, což bylo způsobeno zvýšením objemu obchodů mezi residenty.