Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. dubna 2012

V týdnu od 16. do 20. ledna 2012 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2012 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 57,6 mld. Kč na 52,8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností O/N mezi residenty.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (94,7 procenta) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 77,8 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období nárůst a jejich podíl na celkovém obratu se zvýšil ze 7,3 na 10 procent.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti lednu 2012 pokles o 45 procent. FRA (Forward Rate Agreement) zaznamenaly naopak vzestup o 58 procent. V obou kategoriích stály za pohybem obchody s neresidenty.