Obraty na peněžním trhu v týdnu od 16. do 20. července 2012

V týdnu od 16. do 20. července 2012 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna 2012 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 52,8 mld. Kč na 38,6 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností do jednoho týdne s neresidenty.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 92 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období také pokles a jejich podíl na celkovém obratu se snížil z 10 na 6,1 procenta.

Obraty derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zaznamenaly proti dubnu 2012 nárůst o 500 procent a dosáhly nejvyššího objemu od počátku sledování v roce 2007. Důvodem byly zejména obchody s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly obchodovány.