Obraty na peněžním trhu v týdnu od 15. do 19. října 2018

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2018 se snížil z 50,3 mld. Kč na 33,6 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem (o 32 procent) operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu se přesto zvýšil z 85 na 86,5 procenta. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností O/N, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 90,5 procenta. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období také pokles (o 37 procent), nicméně jejich podíl na celkovém obratu zůstal téměř stejný (32,2 oproti 33,4 procenta v červenci).

Objem derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti červenci zvýšil na více než dvojnásobek zejména díky růstu operací s neresidenty. FRA (Forward Rate Agreement) byly obchodovány opět pouze s neresidenty.